Camerabewaking station duurt veel te lang, autodiefstallen geen visitekaartje voor de stad

Het CDA in Enkhuizen voelt zich door burgemeester Eduard van Zuijlen aan het lijntje gehouden over cameratoezicht rond het NS-station. ,,Dit duurt nu allemaal al veel te lang’’, verzuchten raadsleden Jan van der Werf en Gerhard van Galen.

Ze reageren op de reactie van de burgemeester na een golf van autodiefstallen op het NS-parkeerterrein. Vanwege eerdere fietsendiefstallen hier en het algehele onveiligheidsgevoel in de stationsomgeving was cameratoezicht een belangrijk verkiezingsitem van het CDA. In november 2018 diende de fractie hierover ook een motie in.

,,Er was ons toegezegd dat cameratoezicht in breder SED-verband onderzocht zou worden en dat we voor de zomer van 2019 antwoord zouden krijgen. Bij de recente algemene beschouwingen hebben we dit weer gememoreerd en nu lezen we in de krant dat er pas volgend jaar zomer nieuw beleid komt’’, aldus een verontwaardigde Van Galen.

Buitenlandse toeristen

’Frustrerend’ vindt hij de recente golf van autodiefstallen. ,,Ook bepaald geen visitekaartje daar het merendeel auto’s van buitenlandse toeristen betrof. Dit had voorkomen kunnen worden of in ieder geval beter opgespoord door camerabewaking bij de entree van het parkeerterrein en de fietsenstalling.’’

Stede Broec overweegt nu de stationsfietsenstalling te laten beveiligen door RataPlan uit Heerhugowaard. ,,Enkhuizen wordt daarbij niet vermeld. Waarom moet dit allemaal zolang duren? In Medemblik geeft de burgemeester twee weken voor Harddraverijdag aan camerabewaking te willen. Dat is weliswaar tijdelijk, maar in overleg met politie en justitie is er veel mogelijk.’’

Groot voorstander

Van Galen: ,,Van surveillerende agenten hoorden we dat zij groot voorstander zijn van camerabewaking bij het station, voor terugkijken van delicten, opsporing en vanwege de preventieve werking. Niet voor niets zijn veel stations Enkhuizen al voorgegaan met camerabewaking.’’ En voor wat betreft de kosten: ,,Toeristen willen best meebetalen aan een veilige parkeerplek.’’