Scholen slaan alarm om geweld de oplossing is gezichtherkenning camerabewaking

Op scholen is een grote toename van geweld, Al jaren installeren wij camerabewaking
systemen op scholen om agressie en geweld tegen te gaan.

Met de komst van slimme camerabewaking is agressie en geweld te herkennen
in de emotie van een persoon. Een gezicht zegt veel, en slimme camerabewaking
kan herkennen hoe een persoon in zijn emotie is.

Gezichtsherkenning inzetten op scholen tegen geweld - Camerabewaking Gezichtsherkenning inzetten op scholen tegen geweld - Camerabewaking

Is iemand boos, of is iemand zeer agressief dan zal de camera dit
herkennen en hier een melding van kunnen maken. Zo kan er preventief
worden gehandeld bij geweld. Ook is het natuurlijk mogelijk om camerabewaking
in te zetten voor personen welke doormiddel van gezichtsherkenning op een zware
lijst komen. Bij herkenning zal er direct een melding worden
gemaakt en zal de persoon de toegang worden ontzegd.

Tientallen scholen slaan alarm: heftig geweld en toename wapens leerlingen

Tientallen scholen voor voortgezet speciaal onderwijs in de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Den Haag worden geconfronteerd met heftig geweld en meer wapenbezit bij hun leerlingen. Ze maken zich ernstige zorgen over de veiligheid en slaan alarm. ‘We kunnen dit niet alleen. Zwangere docenten vragen zich af of ze nog wel voor de klas kunnen.’

Bij controles vinden de scholen meer wapens, waaronder vlindermessen, machetes en pistolen. Maar ook het aantal incidenten groeit gestaag. ,,Ik heb de afgelopen drie maanden meer incidenten gehad dan in de drie jaar ervoor”, zegt onderwijsbestuurder Mariëtte van Leeuwen van iHUB, waaronder dertig scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs vallen.

Voor de kerstvakantie lieten leerlingen op een Amsterdamse school een vuurwerkbom afgaan op een toilet. Een paar dagen later knalden ze de ingang eruit. Een derde bom wisten school en politie te voorkomen door met alle leerlingen én hun ouders in gesprek te gaan. ,,We hebben daar nu camera’s opgehangen. Die bommen waren zo krachtig dat ze mensen ernstig hadden kunnen verwonden”, zegt Van Leeuwen. De school moest beveiligers inhuren en kreeg via de gemeente extra pedagogisch medewerkers om met de leerlingen te praten.

Onveiligheid

Onlangs troffen ze zelfs bij een leerling van groep 7 een mes aan. ,,Die had hij via zijn broer gekregen.”

Het is een vicieuze cirkel van onveiligheid, stelt het onderwijsbestuur. Terwijl sommige leerlingen zich bewapenen om geweld te gebruiken, lopen anderen met messen op zak uit angst en om zich te verdedigen. Het schoolbestuur is ervan overtuigd dat niet alleen zijn scholen voor voortgezet speciaal onderwijs met groeiende geweldsproblemen kampen. ,,Onze leerlingen komen allemaal van gewone scholen en stromen ook vaak naar die scholen door”, verklaart Van Leeuwen. ,,Er is een generatie die gezagsongevoelig is.”

De afgelopen maanden is een reeks alarmerende berichten verschenen over jongeren die met messen rondlopen. Ook zijn er diverse steekincidenten geweest, waarbij uiterst jonge kinderen waren betrokken. Burgemeesters in diverse steden roepen op tot een messenverbod voor minderjarigen en pleiten voor boetes voor ouders van kinderen die tóch een wapen bij zich hebben.

De middelbare scholen in de grote steden onderschrijven die zorgelijke berichten. ,,Als er twee jaar geleden een melding van een incident kwam, rende ik weg bij een vergadering om naar de school te gaan. Laatst ben ik gewoon vergeten de Raad van Toezicht op de hoogte te stellen van een incident. Ik kijk er niet meer van op. Dat was voor mij een signaal, want ik vind het absoluut niet normaal dat dit gebeurt”, beschrijft Van Leeuwen.

Tassencontroles

Het personeel op de scholen doet er alles aan om het geweld de kop in te drukken. Incidenten met verboden wapens worden standaard bij de politie gemeld, de ouders krijgen meteen telefoon van school en ook de leerlingen kunnen een gesprek verwachten. Bovendien zijn er kluis- en tassencontroles waarbij drugs en wapens worden ingenomen. Omdat leerlingen hun wapens zelfs buiten verstoppen, zijn de struiken bij sommige scholen al gekortwiekt.

Alle maatregelen ten spijt, slaan de scholen nu alarm. ,,We kunnen dit niet meer alleen. We moeten nu aan de bel trekken in het belang van onze leerlingen en medewerkers.” Docenten voelen zich niet altijd meer veilig op de scholen. ,,Een zwangere docent vroeg zich af of ze nog wel voor de klas moest.” Nu zijn er nog geen steekpartijen op de scholen geweest, de onderwijskoepel wil voorkomen dat dat alsnog gebeurt.

Hoewel het voor een school niet gemakkelijk is om de vuile was buiten te hangen – dat kan ze immers leerlingen kosten – zijn zelfs de leraren blij dat hun schoolbestuur het nu wél doet. Want ook al zijn ze soms ten einde raad, ze willen niet opgeven. Deze docenten hebben juist voor een baan in het speciaal onderwijs gekozen, omdat ze niets liever willen dan deze kwetsbare kinderen helpen. Bovendien zien ze dat er wel degelijk oplossingen zijn te bedenken, maar dat ze simpelweg te weinig gehoor krijgen om die in de praktijk te kunnen brengen.

Sancties

Want hoewel onderwijsbestuurder Van Leeuwen blij is met de zorgen van burgemeesters zijn sancties alleen geen oplossing. ,,Daarmee pak je de onderliggende problemen niet aan.” Volgens de scholen moet er meer samenwerking komen tussen onderwijs, politie en zorg. Nu gebeurt het dat een school een paar dagen een leerling kwijt is. ,,We bellen dan natuurlijk gelijk met de ouders, maar krijgen die of niet te pakken of we horen niet wat er aan de hand is”, zegt Van Leeuwen. Na enkele dagen komt zo’n leerling vanuit het niets terug op school en blijkt dat hij in de cel heeft gezeten. ,,We hadden laatst een jongen die met een mes op zak een straatroof had gepleegd. Die werd als een held op school ontvangen. Toen pas kregen we in de gaten wat er daadwerkelijk speelde.

Vaak zijn er meer problemen met leerlingen die bij incidenten betrokken raken. Ze hebben bijvoorbeeld gescheiden ouders, ouders die zelf met veel problemen kampen en de grip op hun kinderen volledig kwijt zijn. Van Leeuwen: ,,De meeste ouders willen ook niet dat hun kinderen bij incidenten betrokken raken en met wapens op zak lopen. Die hebben hulp nodig. We hebben slechts in een enkel geval van een ouder gehoord: wanneer krijgt mijn kind zijn mes terug. Of toen we een nep vuurwapen vonden: stellen jullie je niet aan? Het is toch een nepwapen. Dat zijn gelukkig echt incidenten.”

Rivaliserende bendes

Juist met goede contacten met zorgverleners en politie denken de scholen een wereld te winnen. Er zijn bijvoorbeeld in de grote steden ook rivaliserende bendes. Een deel van hen zit doordeweeks in de schoolbankjes op één van de scholen van iHUB. ,,Moet je je voorstellen dat wij per ongeluk leerlingen van verschillende bendes in één klas zetten. Daarmee lopen de spanningen enorm op. Maar wij weten dat vaak helemaal niet.” Of de school moet een leerling schorsen omdat ze veiligheid niet kan garanderen. Dan is de kans groot dat zo’n kind naar een gesloten jeugdinrichting moet. ,,Maar als hij of zij dan weer vrij komt, moet er écht iets in de omgeving zijn veranderd. Want anders pakt dat kind het oude leven weer op.”

Bron AD

Contact met ons

Na het versturen van het formulier nemen wij zo snel mogelijk
contact met u op. 

Camerabewaking met slimme camera’s op scholen is een mooi middel om
zowel alles te registreren en kinderen daarop aan te spreken. Leerlingen
vinden het niet leuk om in de gaten te worden gehouden en zullen eerder
uitkijken iets “stouts” te doen.

Door de slimme camera’s ook te laten kijken naar emotie’s is het eerder mogelijk
te kunnen signaleren of iemand iets ( mogelijk ) van plan is.

Gezichtsherkenning Camera

Gezichtsherkenning en de installatie daarvan
Professionele camerabewaking gezichtsherkenning oplossingen zijn,
geconfigureerd en geïnstalleerd  al te verkrijgen onder de €5000,-

Gezichtsherkenning klinkt als een indrukwekkende en wellicht
zelfs “sci-fi achtige” oplossing. Het is echter al een veel toegepaste
oplossing.

Denk aan:

Vliegvelden
Scholen
Restuarant / Disco / Bar
Openbaar vervoer
Festivals
Stadions
Autoverhuur bedrijven
Winkelcentra
Supermarkten

Ideaal als u een blacklist wil maken om personen te weren !

Het kunnen identificeren van een persoon d.m.v een
CCTV camerabewaking/bewakingscamera staat
bekend onder een aantal verschillende termen.

 • Bio surveillance
 • Mensen herkenning
 • Personen herkenning
 • Gezichtsherkenning / Facial recogniton

Er is echter een verschil tussen personen en gezichtsherkenning

Maar Privacy wetgeving & AVG dan

Gezichts-herkennende software komt steeds vaker voor. Daarnaast is er wel
veel tegengeluid tegendit soort oplossingen. “Wordt mijn privacy geschaad”
“Wat wordt er opgeslagen over mij” “Met wie worden deze gegevens gedeeld”?

Antwoord: Nee. Er worden geen persoonsgevoelige gegevens bewaard, anders
dan een referentiefoto. Wanneer een misdadiger een delict begaat zal zijn
referentiefoto op een blacklist worden gezet. Als deze persoon weer door de
“Facial Recognition” camera wordt gezien zal deze een melding generen.
Deze kan in een Video management systeem dan weer worden
gekoppeld aan een push notificatie of e-mail melding. Op deze wijze
kan er snel en adequaat worden gehandeld.

Diefstal op scholen

Zo werd de Hogeschool Utrecht in 2018, 2017 én 2016 nog slachtoffer van inbraak. De laatste keer werden er volgens studenten twintig camera’s buitgemaakt. Er is zelden veel contant geld te vinden op een school, behalve na bepaalde evenementen. Dat merkte ook de middelbare school TBL in Oss, waar vlak voor de zomervakantie duizenden euro’s werden gestolen. De school had veel geld in kas door de verkoop van kaartjes voor het jaarlijkse gala.

Ook leerlingen kunnen iets stelen of vernielen, dat gebeurt vrijwel overal. En ook daarvoor kan cameratoezicht in het onderwijs soelaas bieden; niet alleen in het identificeren van daders, maar ook als preventiemiddel. Maar tegelijkertijd moet u rekening houden met de privacy van betrokkenen: zowel leerlingen, leerkrachten als bezoekers.

Privacy en cameratoezicht in het onderwijs

De regelgeving wat betreft cameratoezicht in het onderwijs is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en wordt gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In samenvatting zijn de volgende regels van kracht:

 • Video-opnames met geluid zijn niet toegestaan, want geluidsopname is niet noodzakelijk
  om het doel te bereiken.
 • U kunt het doel dat u voor ogen heeft niet op een andere, minder ingrijpende manier bereiken.
  Cameratoezicht moet deel uitmaken van een breder pakket aan veiligheidsmaatregelen.
 • Leerlingen, leerkrachten en bezoekers moeten worden geïnformeerd dat er cameratoezicht is en wat hier het
  doel van is. Bovendien hebben zij het recht om beelden (waar zij op te zien zijn) in te zien, te
  worden vergeten, de verwerking te beperken en om bezwaar te maken.
 • Tot slot mogen de beelden niet langer dan vier weken bewaard worden. Is er sprake
  van een incident waarvoor de beelden van waarde kunnen zijn, dan moeten
  de beelden verwijderd worden nadat dit is afgehandeld.

Wat betekent dit voor cameratoezicht op school?

Het plaatsen van camera’s om fraude tijdens tentamens te voorkomen is dus niet toegestaan.
Ook mag cameratoezicht op school niet gebruikt worden om te controleren of leerlingen
stiekem roken, bijvoorbeeld. Het mag dus alleen toegepast worden om de
veiligheid van mensen te waarborgen, niet om ze te straffen.

Cameratoezicht op school

Op scholen hangen steeds vaker camera’s. Bijvoorbeeld om vernielingen of diefstal
tegen te gaan. Maar de inbreuk op de privacy van leerlingen, leerkrachten en
bezoekers is groot. Daarom mogen scholen alleen camera’s
ophangen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moeten zij ervoor
zorgen dat de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk is.
Een camera in bijvoorbeeld een toilet of kleedhokje gaat te ver,
omdat mensen dan bloot in beeld kunnen komen.

Rechten leerlingen, leerkrachten en bezoekers

De school moet ervoor zorgen dat de leerlingen, leerkrachten en bezoekers
weten dat er een camera hangt en voor welk doel deze er hangt.
Bijvoorbeeld door bordjes op te hangen.

Daarnaast geeft de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de
volgende privacyrechten aan betrokkenen:

 • het recht om gegevens (camerabeelden) in te zien;
 • het recht om vergeten te worden;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens.

TIP van de installateur:  Maak gebruik van Starlight camera’s , deze camera’s geven nog meer helderheid in
kleur. De warme kleuren van een starlight bewakingscamera geven u de kans de dader
ook in de nacht nog beter en sneller te kunnen weergeven. Ideaal voor als er 
weinig licht is en u de dader graag in kleur ziet op de bewakingscamera.,

Recent nieuws