Vraag: mag de VvE camera’s plaatsen in en rondom het gebouw?

Steeds vaker worden binnen appartementencomplexen camera’s geplaatst om inbrekers te weren en vandalisme tegen te gaan. Dat op zich is te begrijpen, maar een eigen dak moet geen glazen huis worden. Camera’s kunnen immers ook de privacy van de bewoners en (welkome) gasten van een appartementencomplex aantasten. Het recht op privacy is een groot goed en vastgelegd in art. 10 Grondwet, dat luidt: ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

Met het plaatsen van camera’s binnen een appartementencomplex ontstaat dus de interessante juridische discussie waar het recht op het beschermen van de eigendommen tegen ongenode gasten botst op het recht op privacy van bewoners en welkome gasten. De vraag is of dit is toegestaan, dan wel dat dit in strijd is met de privacywetgeving.

Op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens moeten bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens worden gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In het vrijstellingsbesluit zijn echter een aantal verwerkingen opgenomen die niet behoeven te worden gemeld aan het College. Dit is het geval indien het gaat om verwerking van persoonsgegevens met het oog op beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken etc. die zijn toevertrouwd aan de zorg van een verantwoordelijke doormiddel van een gebruik van een duidelijk zichtbare camera. Daarbij geldt dat geen andere persoonsgegevens mogen worden verwerkt dan de gegevens met betrekking tot het tijdstip, datum en de plaats waarop de video-opnames zijn gemaakt. Verder mogen de persoonsgegevens alleen worden verstrekt aan degene die belast zijn met de zorg over het gebouw. Ook moeten de gegevens worden verwijderd uiterlijk 4 weken nadat de opnames zijn gemaakt, dan wel na afhandeling van eventueel geconstateerde incidenten. Tot slot is het van belang dat bij het gebruik van camera’s duidelijk moet zijn aangegeven dat sprake is van camerabewaking.

De beelden kunnen in beginsel als bewijs worden gebruikt voor het geval een onrechtmatige daad dan wel strafbaar feit wordt geregistreerd. Het is vervolgens aan de politie te besluiten wat zij met dit bewijs doen.

Voor het plaatsen van camera’s is een besluit nodig van de Vergadering van Eigenaars. Het is uiteindelijk bepalend welke artikelen zijn opgenomen in het splitsingsreglement van de VvE. Op basis van art. 37 lid 8 Modelreglement 1973, art. 38 lid 7 Modelreglement 1983, art. 38 lid 5 Modelreglement 1992 en art. 52 lid 5 Modereglement 2006, dient een besluit tot het plaatsen van camera’s in ieder geval met een gekwalificeerde meerderheid genomen te worden.

Het aanbrengen van een camera in een gebouw is dus toegestaan, mits wordt voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden.

 

Bewakingscamera voor bedrijfsloods en magazijn hal in Utrecht en Amsterdam

Camerabewaking in een appartementencomplex – vve

Intercom systeem voor appartementsgebouw VVE

FULL HD camerabewaking project appartementengebouw VVE

Bewakingscamera voor VVE – garagebox en toegangspunten

HD camera’s voor de beveiliging van een VVE appartementen complex

Bewakingscamera’s voor parkeergarage VVE

Videobewaking VVE

Beveiligingscamera’s VVE appartement complex

 

 

Zoekt u meer informatie over VVE en camera bewaking ? link

Voorbeeld brief camera protocol binnen een VVE: Download

 

 

 

Binnen 24 uur
Waarom kiezen voor camerainstallatie.nl
  • Eigen helpdesk
  • Opgeleide monteurs
  • VCA Certificering
  • Technische dienst
  • Onderhoudscontracten
  • Adviseurs op locatie
  • 20 jaar ervaring
  • Eigen voorraad
  • Eigen showroom
  • CPR Certificering

Recent nieuws

Gratis advies
WhatsApp chat