KDV met camerabewaking - Kinderdag verblijf bewakingscamera

Steeds meer kinderdag verblijven kiezen voor bewakingcamera's om het eigendom en de omgeving te beveiligen.
Los van het pand en het terrein, de autos en fietsen en de speeltoestellen is het voor ouders een fijn gevoel
te weten dat er beveiliging is en de kinderen goed in de gaten kunnen worden gehouden.

Bewakingscamera

Bewakingcamera systemen zijn een zeer gewilde luxe toevoeging voor een KDV, zo kan je op afstand meekijken,
en ook terug kijken als er zich een incident heeft voorgedaan. 

Voor  Villa Kinderfun in Lelystad hebben we een zeer mooi en vooral LUXE bewakingscamera set mogen installeren
met verschillende HD bewaking camera's welke alles goed in de gaten houden.

Kinderen, veiligheid, KDV, Kinderdagverblijf, overblijf, regels, vier ogen 

Cameratoezicht in de kinderopvang ! een toegevoegde waarde !

Cameratoezicht is, in veel gevallen, een voor de hand liggende methode
om veiligheid goed en efficiënt te ondersteunen. Alleen mag niet vergeten
worden dat techniek de mens per definitie ondersteunt.
Techniek is immers door en voor de mens gemaakt.

Deze klanten gingen u voor: